Klaksony

Klaksony
  

Zamontowanie klaksonu na łodzi pozwala na sygnalizację na wodach morskich i śródlądowych. Jest to jedyny sposób wymiany informacji pomiędzy poruszającymi się statkami, a także między statkami i służbami brzegowymi w trudnych warunkach atmosferycznych, szczególnie przy ograniczonej widoczności. Dotyczy to zwłaszcza akwenów morskich, gdzie poruszają się często duże jednostki motorowe i żaglowe.

Wymagania prawne odnośnie do nadawania sygnałów dźwiękowych

Należy pamiętać, że zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu wszystkie jednostki poruszające się po akwenach morskich mają obowiązek nadawania konkretnych sygnałów dźwiękowych. Dodatkowo ww. przepisy określają jakie elektryczne urządzenia do nadawania sygnałów dźwiękowych powinny znajdować się na wyposażeniu jednostek poruszających się po morzach. Z tego ostatniego obowiązku zwolnione są jedynie jednostki o długości mniejszej niż 12 metrów. Nie mniej jednak powinny być one zaopatrzone w środki do nadawania donośnego sygnału dźwiękowego. Może to być róg mgłowy czy ostatnio popularne sygnały dźwiękowe na sprężone powietrze, które mogą być stosowane jako środek ostrzegawczy lub sygnalizacyjny.

Klakson dopasowany do stylu łodzi

Jeśli właściciel decyduje się na wyposażenie łodzi w klakson ma do wyboru opcję zamontowania bardziej stylowego klaksonu membranowego ze stali nierdzewnej lub też, mniej rzucającego się w oczy, wykonanego z tworzywa sztucznego w kolorze białym lub czarnym. Należy pamiętać, że nawet na mniejszej łodzi zamontowanie klaksonu bardzo poprawi bezpieczeństwo poruszania się w trudnych warunkach atmosferycznych. W szczególności w warunkach ograniczonej widoczności, np. we mgle, która przydarza się nie tylko w czasie żeglugi morskiej, ale także na wodach śródlądowych.